Autonomiczny bus stworzony przez absolwentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Martyna Wiśniowska, która ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, prowadzi obecnie gliwicką firmę Blees. Posiada wykształcenie z zakresu ekonomii oraz zarządzania, zdobyte na kierunku Biznes Międzynarodowy ze specjalizacją w Corporate Management. Jej doświadczenie i wiedza pozwoliły jej objąć stanowisko dyrektora zarządzającego w wymienionej spółce.

Blees to firma, która opracowała projekt autonomicznego busa. Proces tworzenia pojazdu zdolnego do przewozu pasażerów bez udziału kierowcy był długotrwały i wymagał znacznych nakładów finansowych. Kluczowe dla jego funkcjonowania są zaawansowane technologie umożliwiające mu sprawne i bezpieczne poruszanie się po drogach. W związku z tym, od samego początku, przedsiębiorstwo skupiło się na zatrudnieniu specjalistów posiadających kompetencje z dziedziny IT oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Swoje zaangażowanie w projekt autonomicznego busa uczona tłumaczy chęcią wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy. Martyna Wiśniowska podkreśla, że zdobyte na uczelni umiejętności są niezwykle przydatne w jej obecnej pracy, co jest sprzeczne ze stereotypem mówiącym, że studenckie nauki często nie znajdują praktycznego zastosowania w życiu zawodowym. Firma Blees stawia sobie za cel rozwijanie nowoczesnych rozwiązań związanych z transportem na żądanie, które mają być wykorzystywane w opracowywanym autonomicznym busie.