Badanie GUS w 2023 r – informacja

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju obowiązkowe badanie statystyczne z zakresu rolnictwa. Badanie to nosi nazwę Zintegrowanych Statystyk dotyczących Gospodarstw Rolnych (R-SGR) i jest zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. W ramach tego rozporządzenia, badanie takie jest realizowane cyklicznie co 3-4 lata we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Celem tego badania jest uzyskanie wiarygodnych danych, które będą wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ogólnej oceny sytuacji w rolnictwie. Wyniki uzyskane z tego badania będą miały zastosowanie w kształtowaniu polityki rolnej i żywnościowej kraju. Zarówno organy rządowe i samorządowe, jak i naukowcy będą korzystać z tych danych. Ponadto, rolnicy sami będą mogli wykorzystać te wyniki jako wskazówki przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Wszystkim wylosowanym gospodarstwom rolnym zostały wysłane pisma informujące o badaniu, zawierające informacje na temat terminów zbierania danych oraz metod realizacji badania.