Chcesz mieszkać w Katowicach?

By zamieszkać w Katowicach można korzystać z różnych programów mieszkaniowych dostępnych w mieście. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się zarządzaniem mieszkaniami będącymi własnością miasta oraz przeprowadzaniem remontów i modernizacji. Wydział Budynków i Dróg w Urzędzie Miasta Katowice odpowiada za gospodarowanie lokalami mieszkalnymi oraz opracowywanie lokalnej polityki mieszkaniowej, w tym zasady wynajmowania mieszkań. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką miejską, która wspiera program budowy i wynajmu mieszkań czynszowych dla osób niezdolnych do uzyskania kredytu hipotecznego lub niekwalifikujących się do mieszkań komunalnych.

Podstawową opcją najmu jest zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony. Aby ubiegać się o to, należy spełniać pewne kryteria. Pierwszym z nich jest ograniczenie powierzchni mieszkalnej w dotychczasowym lokalu, która nie może przekraczać 8 m² na jednego członka gospodarstwa domowego lub 14 m² w przypadku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ponadto, osoba ubiegająca się o mieszkanie z zasobu miasta nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego. Drugim kryterium jest dochód.