Dzień Sybiraka: Hołd dla Polaków zesłanych na Syberię

W rocznicę napaści sowietów na Polskę z 1939, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył 17 września jako Dzień Sybiraka – dzień upamiętnienia wszystkich Polaków, którzy zostali deportowani na Syberię oraz inne rejony Rosji i Związku Sowieckiego. Celem tego dnia jest oddanie szacunku tym, którzy nie przeżyli tego tragicznego okresu, tym którzy udało się wrócić do ojczyzny, a także tym, którzy zdecydowali się osiedlić w innych częściach świata lub pozostać tam, gdzie zostali zesłani, kontynuując pielęgnowanie polskości.

Te rok obchodzono także Światowy Dzień Sybiraka w Katowicach 15 września. Uroczyste wydarzenia zapoczątkowano o godzinie 10:00 przy ulicy Francuskiej 47, tuż obok budynku Sądu Okręgowego w Katowicach. To miasto było szczególnie symboliczne, ze względu na tablicę dedykowaną dr. Józefowi Zemle (1887-1941), który był nie tylko Sybirakiem, ale również przedwojennym wiceprezesem Sądu Okręgowego w Katowicach. Dr Zemła był jednym z założycieli pierwszego w Polsce Zrzeszenia Sybiraków, które powstało właśnie w tym mieście w 1926 roku.