Inauguracja Roku Akademickiego w Katedrze Chrystusa Króla z udziałem wielu uczelni

W majestatycznej katedrze Chrystusa Króla miało miejsce uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego, które zrzeszyło wiele instytucji edukacyjnych. Tego dnia, jak to już ma w zwyczaju, wręczono prestiżową nagrodę o nazwie „Lux ex Silesia”, co w tłumaczeniu brzmi „Światło ze Śląska”. Wyróżnionym tym razem był ks. prof. Jerzy Szymik, a nagrodę wręczył mu osobiście arcybiskup senior Wiktor Skworc.

Ksiądz profesor Szymik, znany z licznych działań oraz swojej twórczości, został doceniony podczas laudacji. Jak podkreślano, jego prace przyciągają ludzi z całego regionu do światła mądrości, które rozsiewa. Nie pozostawiano tu miejsca na niedomówienia – zdaniem laudatora księdza Marka Gancarczyka, chociaż to światło emanuje od księdza profesora, to jednak jego źródłem jest siła wyższa.

Ks. Krzysztof Nowrot – duszpasterz akademicki archidiecezji, przywitał wszystkich zgromadzonych reprezentantów uczelni wyższych na 43. Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego. Wspólne prośby tych, którzy się tam zebrały dotyczyły błogosławieństwa dla pracy akademickich ośrodków, dobrej passy w realizacji badań i naukowych projektów oraz owocnego kształtowania młodego pokolenia opartego na wartościach takich jak dobro, prawda i miłosierdzie. Zgromadzeni modlili się również o pokój na świecie, dialog i społeczne pojednanie.