Jakość powietrza w Katowicach: Sukcesy w walce o czystość atmosfery na przestrzeni lat

Z najnowszych raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że wzrasta jakość powietrza w Katowicach. W 2023 roku odnotowano najwyższą jakość powietrza w stosunku do poprzednich lat.

Analiza porównawcza między latami 2022 i 2023 wykazała, że zawartość pyłu zawieszonego obniżyła się niemal o 15 procent. W ciągu ostatniej dekady zanotowano redukcję na poziomie aż 42 procent. Badania skupiały się na pomiarze parametru PM10, który określa średnią miesięczną ilość cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Wyniki dla 2023 roku przedstawiają się następująco: wartość PM10 wyniosła 24,3. Dla porównania, w 2022 roku wskaźnik ten oscylował na poziomie 28,5; w 2021 – 30; w 2020 – 29; w 2019 – 32,2; w 2018 – 40; w 2017 – 41, kiedy to zaś w roku 2010 średni roczny poziom PM10 wyniósł aż 52.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, komentuje korzystne zmiany mówiąc o złożonych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w Katowicach. Z jednej strony istnieje miejski program dotacji, który wspiera wymianę starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe. W rezultacie, w 2022 roku dokonano wymiany rekordowej ilości 1848 pieców, a w roku następnym liczba ta wyniosła prawie tysiąc. Równolegle prowadzone są akcje edukacyjne i informacyjne, które przybierają formę m.in. Miejskich Centrów Energii – jednego z pierwszych takich miejsc w Polsce. Kluczowym aspektem tych działań jest również kontrola ze strony straży miejskiej, która czuwa nad przestrzeganiem regulacji uchwały antysmogowej.