Nowe boisko wielofunkcyjne w Katowicach oficjalnie otwarte

Dnia 2 listopada w Katowicach zorganizowano uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowego – boiska wielofunkcyjnego. Umiejscowione jest ono przy kompleksie edukacyjnym, jakim jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 23. Nowoczesne boisko zastąpiło poprzednie, które służyło mieszkańcom od 1998 roku.

Jak podkreśla dyrektor ZSP nr 23 w Katowicach, Justyna Franczak, po upływie ćwierćwiecza mieliśmy okazję obserwować otwarcie nowej przestrzeni sportowej. Boisko ma za zadanie nie tylko służyć jako miejsce regularnych zajęć edukacyjnych, ale także sprzyjać rozwijaniu pasji oraz talentów młodych ludzi. Dodatkowo będzie stanowiło przestrzeń do aktywności fizycznej i rekreacji.

Nowa infrastruktura sportowa będzie dostępna dla dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 23. W bliskim sąsiedztwie boiska, przy ulicy Iłłakowiczówny, znajdują się instytucje edukacyjne – Miejskie Przedszkole nr 52 oraz Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ponadto, z nowego boiska będzie korzystać również Przedszkole Miejskie nr 14, które jest częścią ZSP nr 23.