Pełne wsparcie dla dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego i zespołu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Z ogromnym szacunkiem i poparciem, zwracamy się do Państwa, wyrażając nasze wsparcie dla pana Krzysztofa Głuchowskiego, dyrektora oraz całego zespołu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Dnia dzisiejszego, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ma miejsce inauguracyjne spotkanie Komisji Konkursowej, które obejmuje otwarcie zgłoszeń i weryfikację formalną kandydatów na stanowisko dyrektora tej prestiżowej instytucji teatralnej.

Jesteśmy szczególnie zaszczyceni, że możemy publicznie wyrazić naszą pełną aprobatę dla kandydatury pana Głuchowskiego. Jako obecny dyrektor naczelny i artystyczny tej krakowskiej sceny, pan Głuchowski jest nie tylko doświadczonym menadżerem i cenionym artystą, ale przede wszystkim naszym szanowanym przyjacielem.

Od 2016 roku, kiedy to został dyrektorem, pan Głuchowski przekształcił Teatr im. Juliusza Słowackiego w jedno z najbardziej prestiżowych i innowacyjnych miejsc teatralnych w kraju. Jego dokonania, nieustannie doceniane przez publiczność i krytyków, są regularnie nagradzane zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Pod jego kierownictwem, teatr stał się miejscem kreatywnych dialogów, artystycznej eksploracji oraz platformą do rozmowy na bieżące tematy społeczne i polityczne.

Ponadto, Teatr im. Juliusza Słowackiego pod dyrekcją pana Głuchowskiego stał się instytucją, która dba o nasze dziedzictwo kulturowe, przypominając i prezentując klasykę literatury. W rezultacie zdobył on uznanie zarówno wśród środowiska artystycznego, jak i publiczności, stając się prawdziwym narodowym teatrem.

Jesteśmy przekonani, że kolejne lata pod dyrekcją pana Głuchowskiego to czas dalszych sukcesów i osiągnięć dla Teatru, a także konsekwentny rozwój instytucjonalny i artystyczny. Przekonani jesteśmy także, że zapewniłby on swojemu zespołowi poczucie satysfakcji, stabilności i komfortu pracy.