Planowane innowacje ekologiczne w Katowicach: zielone przystanki i nasadzenia na Rynku

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej w dniu dzisiejszym złożył podpis na umowie z wykonawcą, który ma na swoim koncie projekty czterech tzw. zielonych przystanków oraz rozbudowy zieleni miejskiej na terenie Rynku. Ta inwestycja jest częścią projektu UPSURGE, w ramach którego planowane są nowoczesne technologie ekologiczne, które mają na celu obniżenie temperatury w wybranych lokalizacjach. Za pomocą specjalnych czujników będzie można monitorować i analizować dane dotyczące skuteczności tych rozwiązań.

Klimatyczne wyzwania, które stoją przed Katowicami, starają się przełamywać poprzez wprowadzanie różnorodnych rozwiązań. Do tej pory udało nam się wybudować 25 zbiorników retencyjnych, a także zamontować zbiorniki na deszczówkę przy budynkach miejskich. Staramy się wprowadzić więcej zieleni w centrum miasta – przykładowo na al. Korfantego, ul. Dworcowa czy ul. Warszawska – a także realizujemy wiele mniejszych projektów np. poprzez Zielony Budżet, do którego w tym roku mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę 252 pomysłów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Dodaje on także, że realizowany jest wspólnie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych unijny projekt UPSURGE, który przewiduje wykonanie czterech nowych zielonych przystanków na terenie miasta, a także nasadzenie dwóch drzew przed dawnym budynkiem Muzeum Śląskiego.

Projekt UPSURGE jest realizowany w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020. Jego głównym celem jest walka z problemem miejskich wysp ciepła poprzez wykorzystanie naturalnych metod w połączeniu z nowoczesnymi systemami monitorującymi i kontrolującymi efektywność tych działań. W ramach tego projektu w Katowicach zostaną zrealizowane cztery zielone przystanki i część Rynku zostanie odbrukowana oraz zazieleniona. Dodatkowo, będą one wyposażone w urządzenia monitorujące jakość powietrza, śledzące takie parametry jak temperatura, hałas, wilgotność czy skład powietrza. Dwa z nich będą dodatkowo wyposażone w monitoring pogody, który będzie mierzyć prędkość wiatru, ciśnienie, opady i promieniowanie. Planowane są również mobilne stacje monitorujące temperaturę, wilgotność oraz składniki powietrza. Będą to małe urządzenia, z których 10 trafi do pracowników monitorujących jakość powietrza, a 4 zostaną zamontowane na samochodach Zakładu Zieleni Miejskiej. Za realizację prac budowlanych będzie odpowiadać firma OK Projekt Jakub Okularczyk z Chorzowa, która wygrała przetarg i zadeklarowała wykonanie zadania za kwotę ponad 1,7 mln zł. Prace nad przystankami mają zostać zakończone przed końcem 2024 roku.