Plany inwestycyjne KZGM na rok 2023 obejmują remont zabytkowych nieruchomości w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) planuje przeprowadzić remonty nieruchomości miejskich o wartości 36 milionów złotych w 2023 roku. Wśród priorytetów tego przedsięwzięcia znajduje się odnowienie zabytkowej kamienicy przy ulicy Skłodowskiej-Curie 42 oraz termomodernizacja wybranych budynków położonych przy ulicach Plebiscytowej, Markiefki i Obrońców Westerplatte.

Początek prac przewidziany jest dla prawie stuletniej kamienicy, która podlega zarządzaniu KZGM w Katowicach. Ta instytucja odpowiada za administrację ponad 900 budynków mieszkalnych, w których zamieszkuje prawie 30 tysięcy osób. Remont zabytkowego obiektu modernistycznego usytuowanego przy ulicy Skłodowskiej-Curie 42 ma zostać rozpoczęty jeszcze w tym roku. Kamienicę zaprojektował i wybudował Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna w latach trzydziestych XX wieku, a jej historia sięga połowy tego okresu.

Z racji wpisu kamienicy do rejestru zabytków, wymagane było uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na szczegóły projektu remontu. Jak wyjaśnia Marcin Gawlik, dyrektor KZGM w Katowicach, procedura ta jest już zakończona, a dokumentacja projektowa została przyjęta. Następnym krokiem będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyboru odpowiedniego wykonawcy prac. Jeżeli wszelkie formalności zostaną dopełnione zgodnie z założonym harmonogramem, rozpoczęcie prac budowlanych powinno nastąpić jeszcze w tym roku.