Pomiar jakości powietrza w Katowicach wskazuje na znaczącą poprawę w ostatnich latach

Obserwuje się systematyczne polepszenie stanu powietrza w śląskim mieście Katowice, co potwierdzają statystyki Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zgodnie z naszymi danymi, 2023 rok odznacza się najczystszym powietrzem w porównaniu do poprzednich lat.

Wskaźnik PM10, który oznacza ilość części o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów zawieszonych w metrze sześciennym powietrza, miał średnią miesięczną na poziomie 24,3 w 2023 roku. Przy porównaniu z poprzednimi latami, wyniki były wyższe: 28,5 w 2022, 31 w 2021, 29 w 2020, 32,2 w 2019, aż do 52 w 2010 roku. Analiza roku 2023 i 2022 pokazuje spadek zawartości pyłu PM10 o niemal 15%, podczas gdy ostatnie dziesięć lat wykazują ogólny spadek o ponad 42%.

Zagadnienie czystego powietrza jest jednym z głównych priorytetów Katowic. Mamy tu program miejski wspierający wymianę pieców, który cieszy się dużym uznaniem mieszkańców. Od 2015 roku, w ramach tego programu przekazanych zostało ponad 81 milionów złotych. Mimo wielu sukcesów i pozytywnych trendów, nie zamierzamy spocząć na laurach – podkreśla prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Prezydent kontynuuje: „Nasze działania na rzecz czystego powietrza są rozbudowane i wieloaspektowe. Pierwszym z nich jest miejski program dotacji na wymianę źródeł ciepła. Dzięki niemu, tylko w 2022 roku udało się dokonać rekordowej liczby 1848 wymian pieców. W zeszłym roku, niemal tysiąc kolejnych pieców zostało wymienionych, a dofinansowanie wyniosło ponad 9 milionów złotych”.