Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podkreśla znaczenie dofinansowania w obszarze ochrony zdrowia podczas IX Kongresu Wyzwań Zdrowotnych

Marcin Krupa, prezydent Katowic, wskazał 7 marca na kluczowe znaczenie odpowiedniego finansowania dla rozwoju medycyny w regionie. Wypowiedział się na ten temat podczas IX edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC). Wydarzenie to miało znaczący wpływ na rozwój opieki zdrowotnej lokalnej społeczności.

Podczas ceremonii otwarcia Kongresu poproszono prezydenta Krupę o podzielenie się swoim spojrzeniem na główne priorytety w dziedzinie zdrowia z perspektywy miasta i regionu. Zapytano go także, czy te kwestie są obecne w dyskusjach na szczeblu ogólnopolskim.

Prezydent Krupa mówił o przyszłych planach samorządu dotyczących ochrony zdrowia. Wyraził przekonanie, że tak obszerne i ważne wydarzenie jak Kongres Wyzwań Zdrowotnych przynosi korzyści nie tylko dla wizerunku miasta, ale również dla jakości usług zdrowotnych dostępnych dla mieszkańców.

Zwrócił także uwagę na to, że najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich placówek medycznych i dla dobrobytu mieszkańców jest odpowiednie finansowanie opieki zdrowotnej. Marcin Krupa podkreślił, że nigdy nie może być za dużo funduszy przeznaczonych na poprawę jakości ochrony zdrowia.