Proaktywne działania Katowic na rzecz równości – wkrótce powstanie Katowicka Rada ds. Równego Traktowania

Na fali zmian społecznych i dążeń do zapewnienia pełnej równości dla wszystkich mieszkańców, miasto Katowice postanowiło podjąć konkretne działania. Zgodnie z decyzją prezydenta Marcina Krupy, zostanie utworzona Katowicka Rada ds. Równego Traktowania. Inicjatywa ta ma na celu uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb różnorodnych grup i jednostek społecznych, czyniąc miasto bardziej przyjaznym dla wszystkich jego mieszkańców.

Zadaniem Rady będzie kreowanie koncepcji, pomysłów i strategii mających na celu promowanie równego traktowania oraz eliminację dyskryminacji. Prezydent Marcin Krupa podkreśla, że celem tworzenia Rady jest stworzenie instytucji, która zapewni realizację praw wszystkich osób mieszkających w Katowicach.

Katarzyna Daab-Borkowska, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania, zwraca uwagę na fakt, że prawa człowieka nie są domeną wyłącznie tzw. „innych”, czyli osób wykluczonych czy prześladowanych. Każda osoba posiada te prawa, zarówno społeczne, ekonomiczne, zdrowotne, kulturalne, prawo do edukacji, czystego środowiska, powietrza i wody, jak i prawo do bezpieczeństwa oraz dostępu do przyjaznej przestrzeni. I wszystkie te prawa będą podstawą działania nowo powstałej Rady.