Reorganizacja ruchu drogowego związana z budową nowej trasy tramwajowej w Katowicach

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Urzędu Miasta Katowice, konstruowanie nowego szlaku tramwajowego wzdłuż ul. Grundmanna dobiega końca. W związku z tą inwestycją, od środy planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ), którą przecina wiaduktem powstająca linia tramwajowa.

W obszarze prac wpisuje się przede wszystkim rejon dwupoziomowego skrzyżowania DTŚ, a dokładniej łączenia ul. Chorzowskiej, będącej częścią trasy średnicowej, z ul. Stęślickiego oraz Grundmanna.

Drogowa Trasa Średnicowa (DW 902), prowadząca od Katowic do Gliwic, stanowi – obok autostrady A4 – najważniejszy szlak komunikacyjny na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Funkcjonując niemal na równi ze standardem dróg ekspresowych, położona jest w bliskim sąsiedztwie centrów miast i służy głównie do obsługi ruchu lokalnego. Z uwagi na przepustowość sięgającą kilkudziesięciu tysięcy pojazdów w ciągu dnia, DTŚ pełni kluczową rolę w uzupełnianiu i odciążaniu równoległej do niej autostrady A4, która jest przede wszystkim przeznaczona dla ruchu tranzytowego.