Rozpoczęcie działalności Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym

Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych, znajdujące się w strukturach Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, oficjalnie rozpoczęło funkcjonowanie w piątek. Umożliwi to korzystanie z nowoczesnych usług takich jak diagnostyka obrazowa, wyposażonego w najnowsze technologie laboratorium oraz oddziału intensywnej terapii.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna, cytowana w komunikacie prasowym, podkreśliła konieczność istnienia tego typu placówek. Przypomniała o tym, że ostatnie lata udowodniły, iż choroby zakaźne nadal stanowią ważny problem zdrowotny. Wyraziła nadzieję, że doświadczenia z pandemią uświadomiły społeczeństwu znaczenie gotowości na podobne sytuacje. Zaznaczyła również, że liczba specjalistów ds. chorób zakaźnych w Polsce jest niewystarczająca i wyraziła radość z faktu zgromadzenia profesjonalnego zespołu do pracy w nowym centrum.

Dyrekcję w Śląskim Centrum Chorób Zakaźnych objął prof. dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozpoczął on już pracę w nowo utworzonym oddziale, który dysponuje 31 łóżkami, współtworząc zespół doświadczonych specjalistów.