Seminarium dla pedagogów szkół średnich zatytułowane "Biznes i zarządzanie"

W dniach od 20 do 21 października 2023 roku odbyło się seminarium przeznaczone dla pedagogów szkół średnich pod hasłem „Biznes i zarządzanie”. Seminarium to zostało zorganizowane i poprowadzone przez grono specjalistów z Uniwersytetu, w skład którego wchodzili: prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Dziekan Wydziału Zarządzania, dr Bartłomiej J. Gabryś, mgr Beata Malik-Kozłowska, MBA, dr hab. Monika Kulikowska- Pawlak, Prof. UE oraz dr Rafał Kozłowski.

Celem seminarium było przygotowanie nauczycieli do nowego przedmiotu nauczania – „Biznes i zarządzanie”, który zamierza zastąpić dotychczasowy przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”. Odbiorcami szkolenia byli głównie nauczyciele szkół średnich posiadający kwalifikacje do prowadzenia lekcji z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, ale również nauczyciele specjalizujący się w przedmiotach zawodowych oraz nauczyciele innych dyscyplin, które są zainteresowani zdobywaniem umiejętności i kompetencji niezbędnych do prowadzenia nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”.

W trakcie seminarium uczestnicy mieli okazję do udziału w wykładach korzystających z technologii multimedialnych, studiów przypadków i technik aktywizujących. Zorganizowano również warsztaty, w ramach których uczestnicy mogli rozwiązywać studia przypadków lub prawdziwe problemy organizacji, pracować z tekstem oraz nad projektem, brać udział w dyskusjach, grach dydaktycznych i metodach kreatywnego myślenia, a także prezentować swoje pomysły, pracować z dokumentem elektronicznym i wykorzystywać metody aktywizujące wspomagające nabywanie kompetencji miękkich oraz ćwiczyć różne metody nauczania.