Wznowienie kursowania tramwajów między Katowicami, Szopienicami a Sosnowcem po czteromiesięcznej modernizacji

Począwszy od 29 lipca, soboty, pasażerowie znowu będą mogli korzystać z tramwajów jeżdżących z Katowic do Szopienic i Sosnowca. Ta długo oczekiwana reaktywacja nastąpiła po czteromiesięcznej przerwie spowodowanej pracami modernizacyjnymi, które obejmowały zarówno torowisko tramwajowe, jak i most nad Rawą w jednej z katowickich dzielnic – Szopienicach.

Renowacja odcinka linii tramwajowej w Szopienicach w Katowicach, która prowadzi wzdłuż ulicy Obrońców Westerplatte na odcinku między ulicami Wańkowicza a Korczaka, rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku. Prace były prowadzone przez firmę KZN Rail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która pełniła rolę generalnego wykonawcy projektu.

Na skutek intensywnych prac modernizacyjnych, gruntownie przebudowany został 600-metrowy fragment dwutorowej linii tramwajowej. Dodatkowo, przeprowadzono modernizację mostu nad Rawą, wykonano nowe przejazdy dla pojazdów na torowisku oraz dla pieszych. Ostatnim etapem renowacji była przebudowa jezdni, co umożliwiło stworzenie przystanku tramwajowego typu wiedeńskiego.