Zabrze przekazuje swoje udziały w Tramwajach Śląskich Katowicom

Planowane jest przekazanie przez miasto Zabrze swoich udziałów w spółce Tramwaje Śląskie do miasta Katowice. W rezultacie tego ruchu, Katowice będą w stanie uniemożliwić przejęcie większości akcji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, która obecnie angażuje się w proces nabycia akcji od innych miast, ale mimo tego, nie zdoła zdobyć statusu głównego udziałowca.

Od 1 stycznia GZM ma stać się posiadaczem 44,63% akcji Tramwajów Śląskich. Aktualnie jest w toku załatwianie wszelkich procedur prawnych i podpisywanie umów z miastami, które decydują się na przekazanie swoich udziałów Metropolii. Miasta te to Sosnowiec, Bytom, Mysłowice, Gliwice, Ruda Śląska, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Chorzów oraz Świętochłowice.

Kiedy tylko pojawiła się koncepcja przejęcia znacznej części akcji Tramwajów Śląskich przez GZM, władze Katowic natychmiast sprzeciwiły się tej idei. Jako stolica województwa śląskiego, Katowice zdecydowały się na sojusz z Zabrzem. 8,32% udziałów należących do Zabrza miało decydujące znaczenie w tej sytuacji. Gdyby Zabrze zdecydowało się na przekazanie swoich akcji Metropolii, to kontrola nad spółką przechodziłaby na GZM.

Podczas sesji Rady Miasta w Zabrzu, radni głosowali nad dwiema uchwałami dotyczącymi zgody na zbycie przez miasto udziałów w spółce Tramwaje Śląskie S.A. Pierwsza uchwała dotyczyła potencjalnego przekazania udziałów Metropolii, a druga Katowicom. Pierwsza z uchwał uzyskała jednogłośne poparcie radnych, natomiast druga przeszła minimalną większością – 13 do 12 głosów.