Zatwierdzenie przez Komisję Europejską inicjatywy zdrowia publicznego skierowanej na choroby przewlekłe i nowotwory

Projekt zaproponowany przez Konsorcjum otrzymał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej, stając się największą, jak dotąd, inicjatywą skupioną na zdrowiu publicznym. Inicjatywa ta ma na celu zmniejszyć liczbę przypadków, zwiększyć skuteczność diagnozowania oraz ulepszyć monitoring chorób przewlekłych i onkologicznych.

Jak podaje dr Katarzyna Brukało, naukowiec z zakresu zdrowia z Katedry Polityki Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz koordynatorka tego projektu ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2020 roku u 2,7 mln osób w Unii Europejskiej rozpoznano nowotwór. Na skutek tej choroby kolejne 1,3 mln osób straciło życie. Jeśli nie zostaną podjęte konkretne środki, do 2035 roku liczba ofiar zgonów spowodowanych chorobami onkologicznymi w Unii Europejskiej wzrośnie o ponad 24 proc., czyniąc je główną przyczyną zgonów.

W dodatku, jak wyjaśniła dr Brukało, choroby niezakaźne takie jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego czy cukrzyca, to kluczowe czynniki obciążenia chorobami w Europie. Są one odpowiedzialne za aż 80 proc. wszystkich zgonów.