operacja serca

Żywiec: pierwszy zabieg na zastawkach serca

W niedawno otwartym oddziale kardiologii szpitala w Żywcu lekarze wykonali po raz pierwszy zabieg na zastawkach serca. Pacjentką była 91-letnia kobieta ze skrajną niewydolnością krążenia. Pacjentka po operacji opuściła już szpital.

Skrajną niewydolność krążenia u seniorki spowodowała zwężona zastawka aortalna. Lekarze wykonali u niej zabieg balonowej walwuloplastyki aortalnej. Po interwencji lekarzy chora czuła się na tyle dobrze, że o własnych siłach opuściła oddział.

Zwężenie zastawki aortalnej

Jak mówi ordynator oddziału kardiologicznego dr Marcin Dębiński, zabieg ten wykonywany jest u pacjentów z bardzo ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej i objawami zagrażającymi życiu, gdy chory nie kwalifikuje się do operacji jej wymiany ze względu na bardzo duże ryzyko. Zabieg ma ustabilizować stan pacjenta tak, by później możliwe było wykonanie wszczepienia zastawki.

To nie pierwszy zabieg, który wykonali kardiolodzy w żywieckiej lecznicy. Oddział kardiologiczny został tam oficjalnie otwarty w połowie sierpnia. Krótko po tym lekarze przeprowadzili dwa pierwsze zabiegi implantacji rozruszników u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.

Publiczno-prywatna inwestycja

Nowy szpital żywiecki zbudowano na obrzeżach miasta, dzięki partnerstwie miejscowego starostwa z firmą InterHealth Canada. To pierwszy taki publiczno-prywatny projekt w Polsce. W jego ramach starostwo udostępniło działkę pod inwestycję, a partner prywatny odpowiedzialny był za projekt i realizację prac budowlanych.

W szpitalu funkcjonują oddziały: kardiologiczny, chorób wewnętrznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, pediatryczny, intensywnej terapii, a także rehabilitacyjny.