Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Katowice na lata 2030

Strategia Rozwoju Miasta Katowice stanowi istotny dokument określający długoterminowe plany dla miasta. Konieczność jego aktualizacji wynika zarówno z pojawiających się nowych wyzwań rozwojowych, jak i częściowego wdrożenia dotychczasowych założeń zawartych w strategii. W odpowiedzi na zmieniające się wymogi ustawowe, dokument uwzględnia nowe aspekty, takie jak model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Zaktualizowane założenia strategii mają na celu wzmacnianie funkcji metropolitalnych Katowic oraz równoczesną promocję rozwoju poszczególnych dzielnic.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat, Katowice osiągnęły znaczne sukcesy w kształtowaniu atrakcyjnego miejsca do życia dla młodego pokolenia związanych z nowoczesnymi sektorami gospodarki. Wyraźne postępy można zaobserwować poprzez realizację licznych inwestycji, takich jak Strefa Kultury, budowa nowoczesnych basenów miejskich, zwiększenie liczby miejsc w żłobkach czy przyciąganie do miasta międzynarodowych firm sektora usług biznesowych, IT oraz gamingu. Katowice również gościły globalne wydarzenia, takie jak COP24 czy WUF11 – zauważa Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W nadchodzącej dekadzie miasto będzie musiało sprostać wyzwaniom związanym z transformacją w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, które wynikają z takich inicjatyw jak Porozumienia Paryskie, Europejski Zielony Ład czy założenia Fit for 55. Te wyzwania zostały podkreślone podczas Światowego Forum Miejskiego, które odbyło się w Katowicach w czerwcu 2022 roku. Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030 została przyjęta w grudniu 2015 roku, co oznacza, że jesteśmy w połowie okresu jej realizacji. Biorąc pod uwagę dokonane zmiany oraz ewolucję prawnych uwarunkowań, podejmujemy decyzję o aktualizacji tego kluczowego dokumentu dla rozwoju miasta – dodaje prezydent Krupa.