Analiza ruchu i przychodów na odcinku autostrady A4 między Śląskiem a Małopolską w pierwszym półroczu 2023 roku

Podczas pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku na 61-kilometrowej autostradzie A4, która łączy regiony Śląska i Małopolski, średnio każdego dnia poruszało się ponad 46 tysięcy pojazdów. To stanowi wzrost o 1,6% w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Pomiędzy samochodami osobowymi a ciężarowymi zauważalna jest subtelna różnica w dynamice wzrostu. Samochody osobowe odnotowały wzrost o 1,9%, natomiast ciężarówki tylko o 0,6%.

Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska, wyjaśnia, że tempo wzrostu intensywności ruchu na trasie między Katowicami a Krakowem było znacznie wolniejsze niż rok wcześniej. Jest to spowodowane specyficzną sytuacją w 2022 roku, gdy po wybuchu konfliktu na Ukrainie, setki tysięcy uchodźców zasiliły ruch na tym fragmencie autostrady.

Wydaje się jednak, że pomimo wolniejszego tempa wzrostu natężenia ruchu, przychody zebrane z opłat drogowych na omawianym odcinku autostrady A4 były satysfakcjonujące. W pierwszej połowie 2023 roku wyniosły one około 230,8 milionów złotych, co oznacza wzrost o 24,4% w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku.