Mieszkańcy Katowic ruszają z inicjatywami lokalnymi!

Wraz z nadejściem października, katowiczanie będą mieli możliwość składania propozycji dotyczących lokalnych projektów – działań, które chcieliby przeprowadzić w swoim mieście, angażując się np. przez pracę na rzecz społeczności.

Z chwilą wprowadzenia tej formy współdziałania w 2013 roku, władze Katowic zainwestowały w projekty mieszkańców niemal 7,5 miliona złotych – jak podaje katowicki urząd miejski. Termin na złożenie projektów na bieżący rok upływa 15 listopada.

„Inicjatywa lokalna to sprawdzony sposób na zaangażowanie mieszkańców Katowic w proces kształtowania przestrzeni publicznej oraz budowanie silniejszych więzi sąsiedzkich. To narzędzie mobilizacji społecznej nie miałoby żadnego znaczenia bez kreatywnych pomysłów i zaangażowania mieszkańców naszego miasta. To oni są siłą napędową tych działań, jako że doskonale rozumieją potrzeby swojej lokalnej społeczności. Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości, jakie daje im inicjatywa lokalna czy budżet obywatelski. Widzą rezultaty swoich starań, co motywuje ich do dalszego działania. Dzięki ich zaangażowaniu, nieustannie podnosimy standard życia w naszym mieście”, mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa.