Będą nowe parki w Katowicach

W piątek 3 lutego w Katowicach podpisano umowy z operatorami czterech parków. Nowe tereny zielone pojawią się w rejonie Wełnowca, Kostuchnej, Ochojcy oraz granicy Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej. Ponadto należy ożywić teren przy pływalni łodzi w Dolinie Trzech Stawów. Park będzie jednak musiał trochę poczekać na mieszkańców. Przewidywany termin rozpoczęcia wszystkich projektów użyteczności publicznej to wiosna przyszłego roku.

„Dzięki nowym parkom mieszkańcy zyskają miejsca do rekreacji i odpoczynku praktycznie za progiem własnych domów. Parki będą zlokalizowane w kilku dzielnicach – zrewitalizowany i rozbudowany będzie park na Wełnowcu, zrewitalizowany zostanie park w dolinie rzeki Ślepiotki oraz teren przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym, wykonane zostaną także parki przy ul. Wantuły oraz przy ul. Leopolda/ul. LeRonda. Umowy na realizację pięciu zadań zostały podpisane z dwoma firmami, a koszt pac w sumie to ponad 40,6 mln zł” – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

W nowo powstałych parkach znajda się strefy zabaw dla dzieci. Będą także miejsca dla rekreacji sportowej i punkty widokowe i obserwacyjne. Powstać mają również strefy zieleni ozdobnej na której zasadzone zostaną łąki kwietne, trawy i zieleń. Projekty nowych parków przewidują maksymalną ilość zieleni na danych obszarze.