Bezpieczeństwo na drogach – edukacyjna inicjatywa w Katowicach

Przed rozpoczęciem letniego okresu wypoczynkowego, specjalne prelekcje na temat bezpiecznego poruszania się po drogach zorganizowano w wybranych szkołach i przedszkolach Katowic. Spotkania te były prowadzone przez braci Jarosława i Marcina Szejów, doświadczonych kierowców rajdowych. Była to część większej akcji pod nazwą „Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska”, którą zainicjowało miasto Katowice we współpracy z KSSE i Komendą Miejską Policji.

Akcję „Katowice Motorem Bezpieczeństwa Śląska” zapoczątkowano wiosną poprzedniego roku. Za jej powstanie odpowiadały takie instytucje jak miasto Katowice, KSSE oraz Komenda Miejska Policji, a także bracia Szeja ze swoim zespołem rajdowym Jarosław & Marcin Szeja Rally Team. Celem inicjatywy było zwiększenie świadomości mieszkańców stolicy Górnego Śląska o bezpiecznych zachowaniach na drodze. W ramach tej akcji przeprowadzono wiele interaktywnych szkoleń i warsztatów. Odbywały się one w różnych okolicznościach, takich jak Dzień Dziecka obchodzony w ubiegłym roku, uroczystości związane z rocznicą powstania miasta czy wydarzenia o międzynarodowym charakterze, w tym Światowe Forum Miejskie czy Europejski Kongres Gospodarczy organizowany w bieżącym roku.