Bezpłatne badania i rehabilitacja dla katowickich seniorów

Wszyscy mieszkańcy Katowic, którzy w 2023 roku są w wieku 60-64 lata, 75-79 lat lub w wieku powyżej 85. roku życia (tj. urodzeni w latach 1963, 1962, 1961, 1960 i 1959, 1948, 1947, 1946, 1945 i 1944, 1938 i wcześniejszych) mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”. W pakiet bezpłatnych badań wchodzi między innymi pomiar poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badanie sprawności pamięci, sprawności fizycznej czy też wzroku i słuchu.

Wyniki badań zostaną poddane skrupulatnej ocenie przez lekarzy. Następnie jeśli to konieczne skierują pacjentów do poradni specjalistycznych (geriatria, endokrynologia, neurologia, chirurgia, onkologia, choroby piersi, okulistyka, diabetologia) lub specjalistycznych oddziałach szpitalnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Sprawdź również: Artrosmed – największa wypożyczalnia szyn CPM w Polsce