Ciekawy konkurs dla młodzieży województwa śląskiego: "Legitna praca w oku kamery"

Okręgowy Inspektorat Pracy z siedzibą w Katowicach zachęca młodzież ze Śląska do włączenia się w rywalizację o nagrody w ramach ogólnopolskiego konkursu pod egidą Państwowej Inspekcji Pracy, noszącego tytuł „Legitna praca w oku kamery”. Główną nagrodę stanowi bon wartości 2000 złotych.

Konkurs jest skierowany do osób z przedziału wiekowego 14-24 lata. Wymogiem jest stworzenie filmu trwającego 90 sekund, w którym to uczestnik musi przekonać swoich rówieśników do korzystania z legalnych form zatrudnienia oraz pracy w bezpiecznym środowisku.

Głównym celem tej inicjatywy, jak wynika z tematu „Legitna praca”, jest edukowanie młodych ludzi na temat przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, norm bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia.

Najlepszy film zostanie doceniony przez Głównego Inspektora Pracy bonem o wartości 2000 złotych. Propozycje filmów można zgłaszać najpóźniej do 15 marca 2024 roku.

Konkurs jest elementem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Legitna praca”, którą Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi w latach 2022-2024.