kopalnia mysłowice

Czy kopalnia w Mysłowicach powstanie?

Trwają prace nad realizacją projektu kopalni „Brzezinka 3”. Według planów, w 2029 r. w Mysłowicach ruszyć ma najbezpieczniejszy w Europie i nowoczesny projekt górniczy. Zakłada on wydobycie węgla kamiennego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przeróbki kruszcu.

Odkąd uprawomocniła się koncesja udzielona przez ministra środowiska i klimatu na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3, prowadzone są prace w ramach etapu przygotowania do realizacji tego projektu górniczego.

Na jakim etapie jest projekt?

Inwestorzy podkreślają, że prace toczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Etap prac przygotowawczych, który obejmuje między innymi wykonanie prac projektowych, ma zakończyć się do końca 2025 roku.

Spółka kontynuuje rozmowy z międzynarodowymi partnerami, zainteresowanymi tworzeniem strefy technologicznej w Mysłowicach, skupiającej się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii związanych z przerobem węgla.

Nieprzychylne opinie władz miasta

Projekt ten pozostaje w opozycji do opinii władz miasta, które – jak podkreśla spółka Brzezinka – nie przedstawiły do tej pory żadnej realnej alternatywnej strategii rozwoju. Ogromne zadłużenie gminy oraz odpływ młodych, uzdolnionych mieszkańców to fakty, których nie da się podważyć.

Konflikt utrudnia niektóre prace nad projektem Brzezinka 3, ale ich nie wstrzymuje. Wymaga jednak cierpliwego tłumaczenia i wyjaśniania prawdziwego obrazu inwestycji, na którą cieniem rzucają się publiczne wypowiedzi lokalnych polityków. Jak podkreśla spółka, nie ma żadnych podstaw do cofnięcia udzielonej jej koncesji na wydobycie. Oznacza to, że koncesja nadal obowiązuje i nakłada na obie strony obowiązki jej realizacji.

Co ze środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Chodzi o 3,5 mld euro, które ma otrzymać Polska w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To narzędzie przyjęte przez Komisję Europejską w ramach Zielonego Ładu, którego celem jest gospodarka neutralna dla klimatu. Fundusz ma wesprzeć regiony, które do 2049 roku odejdą m.in. od wydobycia węgla.

Według tvn24.pl, Unia Europejska uznała decyzję o przyznaniu w listopadzie 2020 roku koncesji na nową kopalnię w Mysłowicach za działanie naruszające politykę klimatyczną.  Może to skutkować odebraniem wsparcia dla województwa śląskiego i przekazaniem tych środków do innych regionów.

Zdaniem inwestorów, treść projektu Brzezinka 3 nie zawiera zapisów, które mogłyby pozbawić lub ograniczyć finansowanie terenów Śląska.  Nienaruszalność finansowania ma zagwarantować zakończenie wydobycia wcześniej niż w 2049 roku, który został przyjęty w umowie jako graniczna data.