Debiutancki Kongres Umiędzynarodowienia Edukacji Wyższej z udziałem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Pierwszy Kongres Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego miał miejsce 13 i 14 maja bieżącego roku na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie to było organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a jego honorowy patronat objął Minister Nauki. W roli reprezentanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach występował prof. dr hab. Sławomir Smyczek, pełniący funkcję Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej.

Czas trwania Kongresu poświęcony został na dyskusje dotyczące wielu aspektów życia akademickiego. Pracownicy edukacyjni z Polski oraz zagranicznych uczelni, przedstawiciele rad ogólnokrajowych i autorytetów państwowych, a także pracownicy bezpośrednio zaangażowani w pracę ze studentami oraz naukowcami z innych krajów, podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania instytucji edukacyjnych.