Decyzja o odmowie wjazdu dla obywatela Bułgarii na terytorium Polski

W dniu 4 sierpnia, w środku tygodnia, strażnicy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zdecydowali o odmowie prawo wstępu do Polski dla 53-letniego obywatela kraju położonego nad Morzem Czarnym – Bułgarii. Powodem takiej decyzji były informacje uzyskane za pośrednictwem teleinformatycznych systemów, które sugerowały, że obecność tego konkretnego mężczyzny tworzy ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.

Podróżujący mężczyzna, który przyleciał do międzynarodowego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice na pokładzie samolotu pasażerskiego z bułgarskiego Burgas, zgłosił się do standardowej kontroli granicznej. Po przeprowadzeniu sprawdzenia jego danych w systemach informatycznych, okazało się, że jest on zidentyfikowany jako jednostka, której obecność na terenie Polski mogłaby stwarzać poważne ryzyko dla obronności i bezpieczeństwa państwa, jak również dla utrzymania porządku publicznego.

W związku z tym, zgodnie z aktualnymi regulacjami i procedurami, dowódca placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach wydał decyzję administracyjną o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla obywatela Bułgarii. Ta konkretna decyzja ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz stabilności naszego kraju przez eliminację potencjalnego zagrożenia.