Donald Tusk, lider PO, zapowiada utworzenie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w Katowicach pod kierownictwem Marzeny Czarneckiej

Wiodący kandydat większości parlamentarnej do objęcia stanowiska premiera, Donald Tusk, reprezentujący Platformę Obywatelską, poinformował o planie stworzenia nowego ministerstwa przemysłu. Zapowiedział, że jego siedziba znajdzie się w Katowicach. Podkreślił, że będzie to duże wzmocnienie dla tego regionu.

Przewiduje on, że tę nowo utworzoną instytucję poprowadzi Marzena Czarnecka. Znana jest ona z kompetencji i doświadczenia w obszarze ekonomii oraz prawa. Tusk wyraził pełne zaufanie do jej umiejętności i wiedzy.

Czarnecka posiada tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych i jest wykwalifikowanym radcą prawnym. Do tej pory swoje profesjonalne kompetencje wykorzystywała pracując na stanowisku kierownika w Katedrze Transformacji Energetycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Marzena Czarnecka, oprócz bycia uznawanym specjalistą w dziedzinie nauk ekonomicznych, sprawuje również rolę sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Ta funkcja tylko potwierdza jej wielozadaniowość i wszechstronność w roli prawnika.