Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń ponownie w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Logistycznego

Wybitna reprezentantka Uniwersytetu Ekonomicznego – dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, profesor na Katedrze Logistyki Ekonomicznej, zasłużyła sobie na odnowienie swojego mandatu jako członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association) przez głosujących członków z Brukseli.

Z siedzibą w stolicy Belgii, European Logistics Association (ELA) jest prestiżową organizacją łączącą 22 krajowe stowarzyszenia logistyczne pochodzące z całej Europy, przede wszystkim z regionów centralnych, zachodnich i wschodnich. Wśród członków tych stowarzyszeń znajdują się profesjonaliści z różnych sektorów gospodarki aktywnie działający w branży logistycznej krajów członkowskich. Sieć ELA, poprzez te narodowe organizacje, rozciąga swoje działania na obszarze wpływów obejmującym około 55 tysięcy europejskich specjalistów z dziedziny logistyki.

Dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, jako czołowy ekspert w branży, reprezentuje Polskie Towarzystwo Logistyczne (PTL) w ELA, jednocześnie pełniąc rolę zastępcy przewodniczącego tego towarzystwa.

W ramach swojej roli w Zarządzie ELA, dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, będąc doświadczonym członkiem Research Committee tej organizacji, aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych dotyczących problemów logistyki oraz procesów doskonalenia doktorantów przygotowujących prace dyplomowe w obszarze logistyki. Dodatkowo, profesor Kisperska-Moroń zaangażowana jest w działania mające na celu procesy Certyfikacji ELA, które mają na celu unifikację standardów kompetencji logistycznych poprzez wprowadzenie jednolitych Standardów Kompetencji w dziedzinie Logistyki i Łańcucha Dostaw.