Dzień ślubowania dla 116 nowych oficerów Policji na Śląsku

Oddział Prewencji Policji w Katowicach stał się dzisiaj areną uroczystego wydarzenia – ślubowania 116 nowo przyjętych funkcjonariuszy, wśród których jest 19 oficerek. Inspektor Artur Bednarek, zastępujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, miał zaszczyt odebrać od nich przysięgę. Następnie, niezależnie od płci, wszyscy oni będą brali udział w szkoleniu trwającym pół roku, po czym rozpoczną służbę w różnych jednostkach na terenie naszego województwa.

Śląski garnizon Policji powiększył się o 116 nowych strażników prawa. Złożyli oni uroczyste ślubowanie podczas ceremonii na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Całość wydarzenia była dodatkowo uświetniona przez kompanię honorową i policyjną orkiestrę, która dostarczyła muzyczną oprawę. Inspektor Artur Bednarek, pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, osobiście przyjął rękę ślubowania od każdego z nowych funkcjonariuszy.

W tym szczególnym dniu, obecni byli także: Grzegorz Mucha, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, reprezentujący I Wicewojewodę Śląskiego, Tomasz Kępa, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, występujący w imieniu Prezydenta Miasta Katowice, inspektor Zbigniew Chrzęstek, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, inspektor Łukasz Fołta, Naczelnik Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego, inspektor Rafał Stanek, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a także komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Adam Wycisk. Nowi policjanci mogli również cieszyć się wsparciem swoich rodzin i najbliższych, którzy towarzyszyli im podczas ceremonii ślubowania.