Eksploracja rynku pracy w Katowicach przez firmę Vaillant

Czołowy graczy w branży HVAC i IT, Vaillant, jest następnym przedsiębiorstwem, które postanawia intensyfikować swoją aktywność w Katowicach. Jako jedno z dominujących korporacji na Górnym Śląsku, Vaillant planuje poszerzyć swój dział badań i rozwoju (R&D) poprzez utworzenie nowych stanowisk pracy. Motywacją dla takiego kroku jest dynamiczny rozwój zespołu firmy w tym mieście. Aktualnie zatrudnia ona 70 osób, jednak intencją zarządu jest powiększenie tego grona o kolejne 160 specjalistów.

Katowice, dzięki swojej atrakcyjności inwestycyjnej potwierdzonej licznymi analizami, stały się miejscem wybranym przez Vaillant jako lokalizację dla centrum IT firmy. Przybycie tak znaczącego inwestora zagranicznego to korzystna wiadomość dla mieszkańców miasta, którzy mogą korzystać z możliwości zatrudnienia w firmie o silnej pozycji na arenie międzynarodowej. Katowice są cenione za wiele czynników, takich jak lokalizacja, oferty handlowe oraz wysokie standardy lokalnego rynku pracy. Ten ostatni jest gotowy do uczestnictwa w globalnym transferze technologicznej wiedzy, przyczyniając się tym samym do jej ciągłego rozwoju.

1 sierpnia 2023 roku dr inż. Norbert Schiedeck, CEO Grupy Vaillant, osobiście odwiedził filię firmy w Katowicach. Podczas spotkania poinformował pracowników o strategii rozwoju przedsiębiorstwa i podkreślił znaczący wpływ zespołu katowickiego na dalsze umocnienie pozycji Vaillanta na rynku jako głównego dostawcy systemów grzewczych opartych na energii odnawialnej.