Ewolucja infrastruktury drogowej na Śląsku oraz jej wpływ na przestrzeń miejską, 1995-2010

Jeżeli spojrzymy na inwestycje w infrastrukturę jakie miały miejsce na Śląsku w okresie pomiędzy 1995 a 2010 rokiem, dostrzeżemy przede wszystkim duże zaangażowanie w rozbudowę sieci dróg. Pomimo oczekiwań, że inwestycje mogłyby skupić się na modernizacji miast czy edukacji poprzez rozbudowę uniwersytetów, większość środków została przeznaczona właśnie na budowę nowych dróg.

Co fascynujące, takie samo zjawisko dało się zauważyć również w innych regionach Europy, które przeszły transformację z centrum przemysłowego w metropolie. Z regionami takimi jak Zagłębie Ruhry czy Donbas łączy Śląsk podobny model rozwoju, skierowany na budowę infrastruktury drogowej.

Na przykładzie Katowic można zaobserwować znaczne zmiany jakie niosły ze sobą te inwestycje. Powstało tu wiele ważnych dla regionu dróg takich jak DTŚ i Autostrada A4, a także tunel pod jednym z głównych rond miasta. Te projekty można określić jako „szybkie myki”, służąc do szybkiego przecięcia wstęgi i oznaczające postęp.

Te zmiany i ich wpływ na społeczeństwo Śląska zostały omówione przez Szymona Pifczyka, analizującego dane demograficzne i gospodarcze. Pochodzący ze Śląska, ale mieszkający w San Francisco, Pifczyk jest autorem bloga Kartografia Ekstremalna, gdzie opisuje m.in. proces „usamochodowienia” Śląska oraz rewolucję parkingową w Katowicach.