Festyn Rodzinny Katolickiej Fundacji Dzieciom

W niedzielę, 18 czerwca bieżącego roku, Katolicka Fundacja Dzieciom (KFD) organizuje Integracyjny Festyn Rodzinny przy ulicy Kilińskiego 15 w Katowicach. Wydarzenie to ma na celu integrację lokalnej społeczności i odbędzie się w godzinach od 12:00 do 17:00. Festyn jest częścią projektu o nazwie „Włączamy się z KFD”, którego finansowanie pochodzi z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i ma charakter niekomercyjny.

Podczas imprezy, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, będzie dostępnych wiele atrakcji. W programie przewidziane są animacje, pokazy cyrkowe, loteria fantowa oraz koncert pod tytułem „Nauczmy się żyć obok siebie”. W trakcie festynu będzie również możliwość skosztowania żurku, ciasta oraz napięcia się kawy.

Festyn ten będzie świetną okazją do wzmocnienia stosunków pośród lokalnej społeczności. Od wielu lat tego typu imprezy cieszą się ogromnym zainteresowaniem szczególnie wśród rodzin z dziećmi.