Finansowanie dla Mysłowic: Ponad 62 tys. zł na rozwój infrastruktury rowerowej

Zgromadzenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) podjęło decyzję o przeznaczeniu ponad 62 tysięcy złotych z ich budżetu na wsparcie miasta Mysłowice. Fundusze te mają być wykorzystane na sfinansowanie zakupu prawa użytkowania wieczystego terenów, które niegdyś należały do zarządcy starych kolei piaskowych. Na tych terenach planowane jest przeprowadzenie trasy velostrady, która ma łączyć Mysłowice z Katowicami.

Dzięki dofinansowaniu od GZM, Mysłowice będą mogły uregulować kwestie prawne związane z użytkowaniem działek, które są położone w miejscu, gdzie dawniej funkcjonowała tzw. Południowa Magistrala Piaskowa, w punkcie styku z ulicą Mikołowską. Ten obszar znajduje się tuż przy granicy Mysłowic i Katowic. Wykonanie tego kroku pozwoli na przystąpienie do etapu planowania projektu i realizacji inwestycji na odcinku długim na 250 metrów, położonym w granicach miasta Mysłowice. Należy zaznaczyć, że pozostałe działki, przez które ma przebiegać trasa, są własnością gminy lub innych organów publicznych.

Planowana trasa rowerowa z Katowic do Mysłowic ma łącznie stanowić odcinek długi na 9,1 kilometra. Ta velostrada jest jednym z ośmiu odcinków przewidzianych do realizacji, które mają łącznie mierzyć około 120 kilometrów. Początek trasy znajduje się w dzielnicy Katowice-Brynowie i prowadzi wzdłuż terenów dawnej linii kolejowej, nieopodal doliny Trzech Stawów i przez dzielnicę Giszowiec. Następnie trasa prowadzi w kierunku Mysłowic wzdłuż ulicy Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza Pileckiego (osiedle Ćmok). Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie Katowic jest zaplanowane na I kwartał 2024 roku.