Finansowanie rowerów miejskich w 2022 roku: Katowice na czele

Rok 2022 zaobserwował interesujący wzrost wydatków na rowery miejskie, które stanowiły 0,4% całkowitych kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym. Wśród miast wojewódzkich, najwięcej środków na ten cel przeznaczyły Katowice, wydając ponad 23 złote na każdego mieszkańca.

Top trzy miasta w Polsce pod kątem inwestycji w rowery miejskie to Katowice, Poznań oraz Zielona Góra. To właśnie Katowice zasłużyły na miano rekordzisty w skali kraju, przeznaczając na rozwój rowerów miejskich ponad 23 złote na osobę. Poznań, chociaż nie osiągnął tak wysokiej kwoty jak Katowice, także zainwestował znacząco w ten rodzaj transportu, przeznaczając ponad 16 złotych i 47 groszy na mieszkańca. Podobnie Zielona Góra, gdzie suma ta wyniosła 16 złotych i 27 groszy na osobę.

Te dane świadczą o rosnącym znaczeniu rowerów miejskich jako elementu systemu transportu publicznego w polskich miastach. Z pewnością tendencja ta będzie się utrzymywać i rozszerzać w nadchodzących latach.