Przebudowa systemu parkingowego w Katowicach: Czy miejsca do parkowania znikną?

Zgodnie z najnowszymi informacjami, liczba miejsc parkingowych w Katowicach może ulec znacznemu zmniejszeniu. Można się zastanawiać, czy przyczyną są nowe regulacje? Faktycznie, Katowice widzą dynamiczny wzrost liczby parkomatów. Konkretnie, w mieście planowane jest zainstalowanie 250 takich urządzeń.

Zaplanowane modyfikacje mają zostać wdrożone w ostatnim kwartale 2023 roku. Zmiany te przewidują nie tylko wzrost kosztów parkowania, ale również wprowadzenie tzw. „łagodnych” abonamentów dla obywateli tego miasta. Wszystko to ma swoje korzenie w strategii transportowej, którą realizuje miejska administracja Katowic, kładąc nacisk na rozwój transportu zrównoważonego.

Pomysłodawcy tej polityki zakładają, że kierowcy będą rezygnować z samochodów na rzecz korzystania z komunikacji miejskiej, poprzez pozostawianie ich pojazdów na specjalnie wyznaczonych punktach przesiadkowych. Dzięki temu centrum miasta nie będzie obciążone parkującymi tam samochodami. Taki model ma na celu transformację przestrzeni miejskiej i promowanie bardziej ekologicznych form transportu.