Firma Primost Południe przystąpi do budowy nowych wiaduktów nad S86 w Katowicach

Podjęto decyzję o zastąpieniu obecnych wiaduktów nad S86 na ulicy Bohaterów Monte Cassino w Katowicach nowymi konstrukcjami. Zadanie zostało powierzone firmie Primost Południe, która zaplanowała zbudować dwie nowe struktury o długości około 85 metrów i szerokości przekraczającej 14 metrów. Te obiekty mają zastąpić obecne wiadukty, które pierwszy raz stanęły tam w latach 80. ubiegłego stulecia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przewiduje, że prace będą realizowane etapami. Pierwotny plan zakłada, że po zdemontowaniu i zbudowaniu jednego wiaduktu oraz po jego otwarciu dla ruchu drogowego, nastąpi rozbiórka i budowa drugiego obiektu. Niemniej jednak, wykonawca ma możliwość przedstawienia alternatywnego planu realizacji tego zadania.

W trakcie realizacji tej inwestycji, przewidziany jest również remont technologicznej kładki drogowej sąsiadującej z wiaduktami, na której umieszczony jest ciepłociąg. Po zakończeniu prac nastąpi wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Przedstawiciele GDDKiA przewidują, że całość zadania powinna być wykonana w ciągu 22 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Zwycięzcą przetargu na realizację tego zadania została firma Primost Południe. Urzędnicy poinformowali, że wartość podpisanej umowy wynosi około 25 milionów złotych.