Historia i przyroda łączą się w Murckach: druga edycja "Żubrów Murckowskich – powrotu do korzeni"

Dnia 27 sierpnia, w nadchodzącą niedzielę, Park Murckowski tętnić będzie życiem za sprawą drugiej odsłony wydarzenia o nazwie „Żubry Murckowskie – powrót do korzeni”. Za organizację tego ciekawego projektu odpowiada Stowarzyszenie W Kręgu Natury.

Atrakcja ta ma na celu edukacyjne przybliżenie historii oraz natury dzielnicy Murcki. Jest to miejsce, które przeszło 150 lat temu, bo już w 1865 roku, stało się domem dla hodowli żubrów białowieskich. Inspirująca inicjatywa ma zatem na celu promowanie tej niezwykłej i przepełnionej historią dzielnicy.

„Mamy zaszczyt po raz kolejny zaprosić na nasze wydarzenie w Murckach. Przewidujemy różnorodne warsztaty edukacyjne, stoiska prezentujące leśną tematykę oraz sportowe atrakcje takie jak bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. To doskonała okazja, aby bliżej poznać historię murckowskich żubrów oraz samej dzielnicy Murcki. Ciekawostką jest fakt, że trasa sportowych zmagań przebiegać będzie ulicą Żubrów Murckowskich” – informuje Piotr Łączniak z Stowarzyszenia W Kręgu Natury.

Założeniem organizatorów jest nie tylko pokazanie piękna lasów otaczających Murcki oraz Rezerwatu „Las Murckowski”, ale również budowanie świadomości mieszkańców Katowic o wartości obywatelskiego zaangażowania i podkreślenie sensowności działań na rzecz lokalnej społeczności.

Projekt ten realizowany jest jako część programu Inicjatywa Lokalna Miasta Katowice na rok 2023. Finansowanie zapewnione jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a dokładniej z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO obowiązującego w latach 2021-2030.