Wnioski do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach: 296 projektów od 216 mieszkańców

Do katowickiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło łącznie aż 296 projektów, które złożyły 216 osób. Całkowita kosztorysowa wartość tych inicjatyw przekracza 58 milionów złotych. Na etapie formalnej oceny, pozytywnie zweryfikowanych zostało 283 wnioski.

Projekt o najwyższym potencjalnym koszcie, który przeszedł wstępną ocenę, to plan budowy obiektu dla lekkoatletów. Dodatkowo zakłada on modernizację chodników oraz placu przy szkole podstawowej w osiedlu Tysiąclecia. Są to działania z zakresu Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu – dwóch narzędzi umożliwiających mieszkańcom Katowic aktywne kształtowanie swojego miasta.

Wśród posiadających pozytywną ocenę projektów, wiele dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Propozycje obejmują remonty chodników, instalację luster drogowych, a także poprawę oświetlenia na przejściach dla pieszych.

Obecnie zakończono etap X edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 230 wniosków, co stanowi prawie 78% wszystkich zgłoszonych projektów. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji odbędzie się w dniach od 11 do 24 września.

Budżet Obywatelski i Zielony Budżet to instrumenty umożliwiające mieszkańcom wpływanie na rozwój Katowic. Jak przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic, do tej pory mieszkańcy wybrali projekty na kwotę ponad 145 milionów złotych. Łącznie, przez 10 lat zgłoszono aż ponad 3,4 tysiąca projektów.

– Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w głosowaniu, które rusza 11 września – dodaje prezydent.