zielona fasada

II edycja Zielonego Budżetu

Katowice chcą nagradzać mieszkańców i przedsiębiorców przyczyniających się do zazieleniania miasta. Gotowy jest projekt uchwały, która przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości, pod warunkiem stworzenia zielonego dachu, ogrodu wertykalnego lub zielonej ściany budynku.

Inicjatorem pomysłu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych jest Komisja Klimatu Rady Miasta Katowice. Wniosek został przekazany do Prezydenta Miasta Katowice, który zaaprobował to rozwiązanie. Przygotowany projekt uchwały zakłada ulgę od podatku od nieruchomości lokali mieszkalnych. Warunkiem jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany budynku. Z kolei w przypadku zielonej fasady powinna ona obejmować całą ścianę nieruchomości, a rośliny które będą ją tworzyły, powinny być ukorzenione w ziemi. Zwolnienie z podatku będzie obowiązywało przez rok i może zostać przedłużone, jeśli obszary zielone zostaną utrzymane w kolejnych latach.

Katowice ekologiczne

– W Katowicach stawiamy na ekologię i działania na rzecz ochrony klimatu. Realizujemy liczne zielone projekty w ramach Zielonego Budżetu, powstają nowe parki, a w mieście przybywa zbiorników retencyjnych. Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej w wiele projektów angażują się także nasi mieszkańcy. To oni m.in. sieją łąki kwietne, sadzą drzewa z aplikacji czy adoptują stare donice. Takie działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju miasta i teraz chcemy premiować tych, którzy pójdą o krok dalej, tworząc zieloną przestrzeń w obrębie swojego budynku – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zwolnieniem z podatku objęte będą wyłącznie powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych, nieprzeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie może objąć cały lokal mieszkalny w budynku o maksymalnie sześciu kondygnacjach. Lokale z budynków wyższych będą zwolnione z podatku w połowie. Zróżnicowanie to wynika z faktu, że zielone dachy, ogrody wertykalne i fasady w budynkach niższych będą efektywniej wpływały na obniżenie temperatury otoczenia.

Trwa II edycja Zielonego Budżetu

Aktualnie trwa II edycja Zielonego Budżetu w Katowicach. Mieszkańcy mieli do dyspozycji 3 mln złotych na realizację zielonych pomysłów w mieście. W tym roku swoje projekty można było zgłaszać do 27 maja. Obecnie wnioski przechodzą weryfikację merytoryczną, która potrwa do 9 września.

W ostatnim etapie komisja wybierze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak w poprzedniej edycji, również i w tej dokonano podziału Zielonego Budżetu. I tak 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice na potrzeby lokalne zgłaszane przez mieszkańców, a 600 tys. złotych przeznaczono na realizację projektów ogólnomiejskich.

Do Zielonego Budżetu mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie pomysły, które mają służyć dobru środowiska naturalnego lub/i zwierząt. Można więc zgłaszać zadania dotyczące  m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji terenów miejskich, tworzenia łąk kwietnych czy chociażby pomysły warsztatów i działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony przyrody.