kopalnia Ruda Śląska

W Rudzie Śląskiej szukają inwestorów

Miasto Ruda Śląska, Spółka Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podejmują współpracę, by zagospodarować tereny pogórnicze w dzielnicy Kochłowice. Celem podpisanej umowy mają być poszukiwania inwestorów do przejęcia nieruchomości po kopalni Polska-Wirek.

Restrukturyzacja górnictwa to wielkie wyzwanie dla naszego miasta, w którym ta branża jest kluczowym elementem gospodarki. Z jednej strony trzeba wykreować nowe miejsca pracy w miejsce likwidowanych, z drugiej dać nowe życie terenom, na których działały kopalnie – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Inwestorzy poszukiwani

Teren objęty porozumieniem to rejon między ul. Ks. L. Tunkla a ul. Bałtycką. W sumie liczy 97,41 ha podzielonych na 121 działek, a większość z nich to własność Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste spółkom kopalnianym. Wydobycie na wspomnianych terenach prowadził do 2009 r. Ruch „Wirek” KWK „Halemba-Wirek”.

Miasto podpisało także dwustronną umowę z KSSE, dotyczącą poszukiwania inwestorów zainteresowanych działkami. Planowane jest również podpisanie podobnej umowy między SRK i KSSE. Wraz z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną planują przygotować prawie 100 ha terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A4.

Transformacja regionów górniczych

W ubiegłym roku miasto opublikowało projekt Ruda Śląska w świetle transformacji regionów górniczych. Łączne koszty takiej transformacji gospodarczej oszacowano w niej na co najmniej 5,3 mld zł. W publikacji wskazano, że plan ten może zostać zrealizowany jedynie dzięki współpracy miasta z podmiotami państwowymi oraz lokalnymi inwestorami. Obecnie podpisane porozumienie to krok w kierunku realizacji wspomnianego projektu.