Implementacja programu "Klimatyczne Katowice" w sześciu podstawówkach z Katowic

Sześć katowickich szkół podstawowych ma szansę uczestniczyć w innowacyjnym programie edukacyjnym o nazwie „Klimatyczne Katowice”. Program ten jest rezultatem współpracy między nauczycielami, pracownikami naukowymi oraz Uniwersytetem Śląskim.

Celem programu jest stworzenie czterech specjalistycznych zeszytów zawierających unikalne pomysły na lekcje. Efektem tych lekcji ma być zwiększenie świadomości młodzieży na temat wpływu działalności ludzkiej na niszczenie naturalnego środowiska.

Profesor Piotr Skubała, wybitny badacz nauk przyrodniczych z Uniwersytetu Śląskiego, podczas inauguracji programu w Pałacu Młodzieży w Katowicach, podniósł ważność roli edukacji w kształtowaniu postaw proekologicznych. Wyraził przekonanie, że informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska można skutecznie i łatwo włączyć do codziennego procesu nauczania.