Inwestycje drogowe w Strefie Kultury w Katowicach

W obszarze Strefy Kultury na terenie Katowic, trwa intensywna praca nad wdrażaniem nowego systemu komunikacji drogowej. Zaprojektowany układ ma na celu poprawę połączenia między Bogucicami a aleją Roździeńskiego. Firmy budowlane zaangażowane w ten projekt przygotowały specjalne strefy, które służą do wyjazdu z placu budowy, w tym jedną zlokalizowaną okolic budynku na ulicy Katowickiej pod numerem 21. Władze miasta Katowice apelują do użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i skrupulatne przestrzeganie wszelkich oznaczeń na drogach. Ta ambicyjna konstrukcja jest jednym z sześciu znaczących projektów drogowych, które są realizowane jako część większej inwestycji o wartości 148 milionów złotych.

Owa znacząca inwestycja to przedłużenie ulicy Dobrowolskiego, które ma za zadanie połączyć się z ulicą Katowicką poprzez rondo. W tym konkretnym sektorze planowana jest również konstrukcja dodatkowego odcinka ulicy Mieroszewskiego – od punktu skrzyżowania z ulicą Bończyka, aż do świeżo powstałego rozszerzenia ulicy Dobrowolskiego. Dzięki temu, dzielnica będzie miała możliwość korzystania z nowego połączenia drogowego z aleją Roździeńskiego. Takie rozwiązanie umożliwi obywatelom ominąć centrum miasta, co z pewnością wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w rejonie Ronda imienia generała Jerzego Ziętka.