Modernizacja organizacji ruchu drogowego w Katowicach

W Katowicach trwają prace nad ulepszeniem organizacji ruchu, co obejmuje m.in. dostosowanie miejsc parkingowych do obecnie obowiązującej regulacji prawnej. Projekt ten rozpoczął swoją realizację 4 września, kiedy to wykonawca przystąpił do prac w kolejnych wyznaczonych punktach. W ramach tej inicjatywy, zostaną wprowadzone zmiany w systemie parkowania oraz zaktualizowane zostanie oznakowanie drogowe, zarówno pionowe jak i poziome.

Podjęcie tych działań jest wynikiem dążenia władz miasta do eliminacji problemu nieodpowiedniego parkowania, czyli pozostawiania pojazdów w miejscach do tego niewłaściwych. Gdziekolwiek przestrzeń urbanistyczna na to pozwoli, planowane jest montowanie różnych elementów małej architektury. To m.in. stojaki na rowery oraz donice z roślinnością.

Z drugiej strony, tam gdzie przestrzeń miejska nie umożliwi takiego działania, służby będą korzystać z innych, dostępnych rozwiązań. Jednym z nich jest instalacja barierek oraz słupków, które pomogą skutecznie ograniczyć nieprawidłowe parkowanie.