Katowice przygotowują się do nasadzenia ponad 1300 drzew w różnych częściach miasta

W najbliższym czasie na terenie Katowic odbędzie się masowe nasadzanie drzew. Planuje się, że liczba tych nowych roślin przekroczy 1300 egzemplarzy. Obecnie trwa proces przetargowy, mający na celu wyłonienie wykonawcy tego przedsięwzięcia. Rozpoczęcie prac związanych z nasadzeniami zaplanowane jest na najbliższą jesień, co zostało potwierdzone przez Urząd Miasta.

Na terenie miasta pojawią się różne gatunki drzew, takie jak: świerki serbskie, klony polne, dęby szypułkowe, klony pospolite, graby pospolite, śliwy wiśniowe oraz lipy drobnolistne. Wybór tych gatunków był wynikiem współpracy pomiędzy Zakładem Zieleni Miejskiej, Miejskim Zarządem Ulic i Mostów oraz jednostkami oświatowymi, które będą gościły te nowe nasadzenia na swoim terenie.

Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, podkreślił w swoim oświadczeniu dla mediów, że wybrane gatunki drzew już wcześniej były obecne w przestrzeni miejskiej i sprawdziły się tam. Zdaniem dyrektora, są one w stanie rosnąć nawet przy tak ruchliwej arterii komunikacyjnej jak Droga Tranzytowa Średnicowa. Dodatkowo, dobór gatunków do nasadzenia miał na uwzględnieniu już istniejące drzewa, co ma na celu zachowanie spójności zieleni na danym obszarze.

Nowo zasadzone drzewa znajdą swoje miejsce na terenie blisko 60 placówek oświatowych rozsianych po różnych częściach miasta. Wśród nich są m.in.: Miejskie Przedszkole nr 14 w Koszutce, Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi na osiedlu Witosa, Szkoła Podstawowa nr 10 imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Śródmieściu oraz Szkoła Podstawowa nr 59 imienia Jana Matejki na osiedlu Tysiąclecia.