Katowice wypuszczają dwunasty "Kalendarz Trzech Religii" w nakładzie 5000 egzemplarzy

W Katowicach miało miejsce dwunaste wydanie „Kalendarza Trzech Religii”. Wydrukowano 5 tysięcy egzemplarzy tego unikalnego wydawnictwa, które jest produktem współdziałania przedstawicieli trzech religii – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Założeniem wydania jest współpraca nie tylko między różnymi wyznaniami, ale także ze środowiskami naukowymi i kulturalnymi.

„Główny temat tegorocznego kalendarza +Nauka-Naukowcy-Transcendencja+ doskonale harmonizuje z inicjatywami podejmowanymi przez Katowice, które zdobyły miano Europejskiego Miasta Nauki na rok 2024. W bieżącej edycji Kalendarza Trzech Religii, przywołujemy postacie uczonych pochodzących z kręgów chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju nauki. Wszyscy oni utrzymywali również bliskie powiązania z Katowicami i naszym regionem” – jak zaznaczył Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wyprodukowany na rok 2024 kalendarz, który dla Żydów oznacza lata 5784/5, a dla muzułmanów 1445/6, został wydany w liczbie 5 tysięcy egzemplarzy. Część z nich jest bezpłatnie dostępna dla katowiczan w Centrum Informacji Turystycznej znajdującym się przy Rynku 13 w Katowicach oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego na ulicy Jordana 18.