Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" szuka wykonawcy wystawy stałej

W bieżącym roku planowane jest rozpisanie konkursu, którego celem będzie wyłonienie firmy odpowiedzialnej za realizację ekspozycji stałej w Katowickim Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara”. Na przeprowadzenie tej inicjatywy, miasto otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 8 milionów złotych z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Całkowity budżet przeznaczony na ten cel wynosi jednak aż 18 milionów złotych.

Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej ma pełnić funkcje zarówno muzealne, jak i sprzyjać twórczości artystycznej. Dodatkowo, planowane jest, aby stało się ono miejscem różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Otwarcie ośrodka przewidziane jest na środek 2025 roku.

„Dom Kilara to nie tylko miejsce poświęcone pamięci tego znakomitego kompozytora, który przez wiele lat był związany z Katowicami, ale także przestrzeń edukacyjna dla mieszkańców miasta. Będą tu organizowane recitale, minifestiwale, warsztaty i inne wydarzenia kulturalne. Mam nadzieję, że atrakcyjność tego miejsca przyciągnie również turystów z całego kraju i ze świata” – podkreślił Marcin Krupa, prezydent Katowic.